പ്രദർശനങ്ങൾ

 • project

  ചൈന സിയാമെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രോസ്-ബോർഡർ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഇൻഡസ്ട്രി എക്‌സ്‌പോ_ജൂൺ 11~13, 2021

 • project

  Xiamen Songyu Port Expoe_ജനുവരി, 2020

 • project

  ICEE ഇന്തോനേഷ്യ_ഡിസംബർ 17~19, 2019

 • project

  IFA_സെപ്റ്റംബർ 8~11, 2019

 • project

  HKTDC HongKong ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള_ഏപ്രിൽ 13~16, 2019

 • project

  Shanxi Real Estate Expo_October 26~28, 2018

 • project

  HKTDC HongKong ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേള_ഒക്ടോബർ 13~16, 2018

 • project

  നിക്ഷേപത്തിനും വ്യാപാരത്തിനുമുള്ള ചൈന ഇന്റർനാഷണൽ ഫെയർ_സെപ്റ്റംബർ 8~11, 2018

 • project

  ഷാങ്ഹായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർ വെന്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം ഫെയർ_മെയ് 31~ജൂൺ 2, 2018

 • project

  ഗ്ലോബൽ സ്രോതസ്സുകളുടെ സമ്മാനങ്ങളും വീട്_ഏപ്രിൽ 18~21, 2018

 • project

  ഗ്ലോബൽ സോഴ്‌സ് ഗിഫ്റ്റുകൾ & ഹോം_ഒക്ടോബർ 13~16, 2013

 • project

  ഗ്ലോബൽ സോഴ്‌സ് ഗിഫ്റ്റുകൾ & ഹോം_ഒക്‌ടോബർ 13~16, 2012

 • project

  ഗ്ലോബൽ സോഴ്‌സ് ഗിഫ്റ്റുകൾ & ഹോം_ഒക്‌ടോബർ 13~16, 2011